Dieke en Fabio: Jong animatieduo

26-03-2015

Met een animatie en een online magazine voor Oryon Watermill dragen ze bij aan het profileren van dit innovatieve product.  Dieke en Fabio, twee HBO-studenten van de HAN, brengen kennis van moderne online communicatietechnieken mee.

 Fabio maakt een animatie waarin de kracht van waterenergie wordt benadrukt, door  een vergelijking met energieopwekking via wind, zon en fossiele brandstoffen. Het onderstreept de pay-off van Oryon Watermill: always energy everywhere. 

Dieke ontwerpt een online magazine waarin verschillende vormen van ‘living content’ bijeen komen: een productvideo, een infographic, de animatie, foto’s en interactieve items zoals downloads, links en contactmogelijkheden. Het online magazine wordt per mail verspreid onder relaties van Oryon Watermill en op de site prominent getoond.