Oryon Watermill - Always energy anywhere

20-03-2015

Samen met de twee eigenaren van Deepwater-Energy, Jaap Ory en Dolf Pasman, profileren we de Oryon Watermill. Een fantastische innovatie die al vele awards wist te winnen. Het is een waterkrachtinstallatie die in rivieren, getijden en geforceerde waterstromen veel duurzame energie kan opwekken. 

 

We startten met een strategietaject. Daarin concludeerden we onder andere dat het om productpromotie moest gaan, en niet om bedrijfspromotie. We maakten een merk van de Oryon Watermill, en positioneerden Deepwater-Energy als het bedrijf achter het product. Vergelijk het met de productbranding van Calvé pindakaas in plaats van het profileren van Unilever. We wilden per slot van rekening Oryon Watermills verkopen!


We ontwierpen een product huisstijl met een internationale pay-off: ‘Always energy everywhere’. Het vat mooi de USP’s van het product samen. In tegenstelling tot zon en wind is er altijd stromend water. Windmolens en zonnepanelen hebben daarmee beperkt energierendement, terwijl de Oryon Watermill altijd energie kan opwekken. ‘Everywhere’ benadrukt dat voor de Oryon Watermill geen aparte infrastructuur noodzakelijk is en dat traagstromend water vanaf 1 meter per seconde al voldoende is om veel energie op te wekken. 

 

Samen hebben we ervoor gezorgd dat de Oryon Watermill ‘ready to market’ is. De verwachting is dat dit jaar ongeveer 10 permanente installaties worden gebouwd. Ondertussen zorgen we als projectteam voor de verdere profilering en promotie van dit veelbelovende product.