Trots participant SNBG

08-02-2011

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland (SNBG) is een mooi voorbeeld van publiekprivate samenwerking en economische ontwikkeling. Overheid en bedrijfsleven in Gelderland hebben de handen ineen geslagen om jonge innovatieve bedrijven effectief te ondersteunen. Vanuit onze expertise dragen we daar ook ons steentje aan bij.

Met professioneel advies helpt Nieuwe Bedrijvigheid de innovatieve ondernemer scherper de ondernemersrisico's in kaart te brengen, te beperken en zijn kansen te vergroten. Al met al: de kans op een succesvolle start of doorstart wordt aanzienlijk vergroot!

Back 2 Business is het huidige project van Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Gedurende de komende jaren wordt via dit project vorm gegeven aan de doelstellingen van de Stichting om de 36 meest innovatieve en meest kansrijke starters en snelle groeiers te ondersteunen en worden de diensten van de Stichting onder deze projectnaam uitgevoerd.