teamtva! & SNBG

Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland (SNBG) is een mooi voorbeeld van publiekprivate samenwerking en economische ontwikkeling. Overheid en bedrijfsleven in Gelderland hebben de handen ineen geslagen om jonge innovatieve bedrijven effectief te ondersteunen.

 

Back2Business is het recent afgeronde project van Stichting Nieuwe Bedrijvigheid. Via een langlopend project werd vorm gegeven aan de doelstellingen van de stichting om de 36 meest innovatieve en meest kansrijke starters en snelle groeiers te ondersteunen en werden de diensten van de Stichting onder deze projectnaam uitgevoerd. 

 

Het boek 'De sleutel tot succesvol innovatief ondernemen' is de formele eindrapportage van genoemde projectperiode, waarin alle 36 ondernemers worden gepresenteerd. teamtva! bedacht het creatieve concept, redigeerde de tekst, maakte het hele boek op en zorgde voor het drukwerk. 

 

snbg.nl